02 Tháng Mười Hai 2023
EDUCATION


Thông tin tuyển sinh


Tên ngành:                         KỸ THUẬT KHÔNG GIAN (Dự kiến 2016)

Mã trường:                         QSQ

Mã ngành:                          52520701

Tổ hợp môn xét tuyển:       Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh.

Chỉ tiêu:                              50

Học chế đào tạo:                Học chế tín chỉ

 

 


 


Mục tiêu đào tạo


Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kỹ thuật không gian có kiến thức, kỹ năng và năng lực như sau:

  • Có kiến thức khoa học cơ bản về Toán học, Vật lý và Tin học, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
  • Có kiến thức kỹ thuật cơ sở về điện tử, môi trường không gian và liên lạc không gian, quan sát Trái đất, xử lý tín hiệu và xử lý ảnh số, khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật chuyên sâu của chuyên ngành trong lĩnh vực xử lý và phân tích tín hiệu, ảnh vệ tinh, kỹ thuật thu và phát tín hiệu vệ tinh, viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và phân tích không gian, và công nghệ định vị vệ tinh.  
  • Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hoá, đa quốc gia.
  • Có hiểu biết về kinh tế, chính trị; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu và sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.
 

Cơ hội nghề nghiệp


Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có cơ hội:

  • Làm việc trong các cơ quan nhà nước, sử dụng quản lý dữ liệu vệ tinh để giám sát tài nguyên rừng, đất đai, lãnh thổ, biển đảo của đất nước.
  • Làm việc trong các tổ chức kinh doanh dữ liệu vệ tinh và các ứng dụng liên quan.
  • Làm việc và nghiên cứu tại các viện và trung tâm lớn của quốc gia như: Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (VNSC), Viện Công nghệ Vũ trụ (STI), các Cục, Trung tâm viễn thám.
  • Trở thành giảng viên và chuyên gia trong các lĩnh vực Kỹ thuật Không gian.
  • Làm việc ở các ngành nghề liên quan đến khoa học công nghệ như: công nghệ thông tin, điện tử, hoặc điện – điện tử.

 

Hình ảnh

 

                

                  PTN. Điện từ                                          PTN Quang học                            PTN Siêu cao tần

 

     PTN Chế tạo vệ tinh VNSC            

spacer
dummy